รับทรัพย์ ดีไซน์

ออกแบบและพัฒนา โลโก้ บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมผลิตส่งถึงบ้านคุณ เหมาะสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ และ SMEs

นามบัตร

ราคา : -
ขนาดของงาน ขนาดมาตรฐานนามบัตรที่ออกแบบกับรับทรัพย์ ดีไซน์ จะใช้ขนาด 9 X 5.4 ซม. เงื่อนไข 1. ลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้เอง อาทิ โลโก้ผลิตภัณฑ์ ชื่อสินค้า รูปภาพ รายละเอียด สโลแกนหรือคำบรรยาย รวมถึงเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 2. โดยส่วนของเนื้อหาของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Ms Word หากมีรูปภาพประกอบ จะต้องจัดเก็บเป็นไฟล์ .png/ .psd หรือ .jpag ขนาดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขึ้นไป 3. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล และประสงค์ให้ รับทรัพย์ ดีไซน์ พิมพ์ข้อมูลอื่นใด หรือถ่ายภาพสินค้า จัดหารูป จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากแพ็คเก็จที่นำเสนอ แล้วแต่กรณี สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th

คลิก >>>

ฉลากสินค้า

ราคา : -
การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ เป็นการบอกถึงเรื่องราวของสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มี ทั้งผลดีและผลเสียของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่นักออกแบบกราฟฟิคควรนำเสนอมีดังนี้• ประเภท• ส่วนประกอบหรือส่วนผสมโดยประมาณ• คุณค่าทางสมุนไพร• ขั้นตอนหรือวิธีใช้• การเก็บรักษา• วันที่ผลิตและวันหมดอายุ• คำบรรยายสรรคุณ• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฉลาก เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์เช่นกัน ความสำคัญของ ฉลาก คือ 1.แสดงตัวผลิตภัณฑ์ 2.บ่งบอกถึงความแตกต่าง ระหว่างสินค้าประเภทเดียวกัน3.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์4.ทำให้ผู้บริโภคทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑ์5.แสดงถึงประโยชน์ วิธีใช้ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อ6.แสดงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่ง 1. ลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้เอง อาทิ โลโก้ผลิตภัณฑ์ ชื่อสินค้า รายละเอียด ส่วนผสม ข้อมูลโภชนาการ สรรพคุณ สโลแกนหรือคำบรรยายสินค้า สถานที่ผลิต/จำหน่าย รวมถึงเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ตราควบคุมคุณภาพ โดยส่วนของเนื้อหาของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Ms Word 2. หากมีรูปภาพประกอบ จะต้องจัดเก็บเป็นไฟล์ .png/ .psd หรือ .jpag ขนาดไม่น้อยกว่า 800 pixcel ขึ้นไป 3. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล ในรูปแบบ Digital และประสงค์ให้ รับทรัพย์ ดีไซน์ พิมพ์ข้อมูลอื่นใด หรือจัดหารูปภาพเพิ่ม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากแพ็คเก็จที่นำเสนอ แล้วแต่กรณี สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th

คลิก >>>

  |  
Powered by Webiz!
rabsubsolutionplus
rabsubsolutionplus
rabsubdesign.co.th
135135
126790
20 ธันวาคม 2013
13 ธันวาคม 2017

฿

-

กสิกรไทย

บริษัท รับทรัพย์ โซลูชั่น พลัส จำกัด

เทสโก้ โลตัส ลำลูกกาคลอง 2

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@rabsubdesign.co.th

@bizshop.asia

@rabsubdesign.co.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว